O životnom poistení nie je zábavné hovoriť  a je to ten typ produktu, ktorý nekupujeme preto, lebo ho chceme, ale preto, lebo ho potrebujeme. Rovnako ako smrť a dane, nákup životného poistenia je nevyhnutnou súčasťou života a rozhodujúcim prvkom riadneho finančného plánovania. Prečítajte si, či aj vy potrebujete životné poistenie.

Väčšina ľudí si je vedomá, že potrebujú životné poistenie, ale podľa mojej skúsenosti ľudia odkladá túto kúpu, až kým nedôjde k dôležitej životnej udalosti, ktorá by ich prinútila kúpiť si ho.

Existujú však rôzne benefity a výhody, ak ste si zabezpečili životné poistenie skôr. Najmä ak máte dlh, tvoríte pár alebo plánujete manželstvo, máte alebo plánujete založenie rodiny alebo ste vlastníkom firmy.

Prečo potrebujete životné poistenie?

Jednou z najzákladnejších otázok, ktorú by ste si mali položiť pri uvažovaní o životnom poistení, je:
„Bude niekto v mojom živote nepriaznivo ovplyvnený (z finančného hľadiska) mojou predčasnou smrťou?“ 

Toto sa líši od:
Bude niekto nešťastný z mojej predčasnej smrti?

Ano, budú nešťastní. Nebudú však chcieť prevziať vaše finančné záväzky.

Ak by si mal zajtra zomrieť, kto by prevzal tvoj dlh?

Ak vlastníte dom, firmu alebo máte inú zodpovednosť, za tieto záväzky sa stane zodpovedný niekto iný (zvyčajne váš najbližší príbuzní). Preto váš manžel / manželka, deti, vaši rodičia alebo vaši súrodenci môžu skončiť s povinnosťou platiť dlhy potom, ako zomriete.

Máte deti?

Ak máte deti a nemáte životné poistenie, možno ste ohrozili celú svoju rodinu. Viem, že to vyzerá trochu tvrdo, ale je to realita. A tá vie byť násobne viac krutá ako je tento článok.

Ste vlastníkom firmy?

Čo by sa stalo s vašou firmou, keby sa vám niečo stalo? Máte plán dedenia? Ak ste vlastníkom firmy a nemáte plán nástupníctva, obráťte sa na finančného agenta, aby ste sa dostali na správnu cestu a pomohli vám ho vytvoriť. To by mohlo znamenať kúpu určitého druhu poistného produktu a vytvorenie niektorých dokumentov, ktoré určujú, kto by zdedil vašu firmu a jej aktíva a pasíva.

Aké vysoké krytie potrebujem v mojom poistení?

Na túto otázku nie je ľahké odpovedať a každý je iný.

Po prvé, záleží to na vyššie uvedených premenných. Závisí to aj od vášho veku, zdravia a od toho, aké drahé poistenie si môžete dovoliť.

Všeobecný vzorec je niekde medzi 7-10-násobkom vášho ročného platu. Napríklad, ak zarobíte 12.000 EUR ročne, mali by ste zvážiť poistenie, ktoré kryje na výšku medzi 84.000 EUR až 120.000 EUR.

Ak je však váš život viac „komplikovaný“ (deti, podnikanie, veľa dlhov), mali by ste sa pravdepodobne pokúsiť túto sumu zvýšiť. Predtým, ako urobíte toto rozhodnutie, znova zvážte konzultáciu s finančným sprostredkovateľom, ktorý rozumie vašim finančným potrebám a vie vám dať možnosti nastavenia.

Kde by ste si mali kúpiť životné poistenie?

Poistenie je zaujímavé odvetvie. Niektoré spoločnosti majú lepšie poistné podmienky ako iné.

Moja rada je porozprávať sa s finančným agentom a nie so „zamestnancom poisťovne alebo banky“. Takýto zamestnanec je niekto, kto pracuje pre konkrétnu poisťovaciu spoločnosť alebo banku a predáva iba poistenie tejto spoločnosti.

Vždy, keď predkladám klientom možnosti poistenia, zvyčajne im ukážem 3 porovnania na rôzne výšky krytia, aby klient videl rozdiely v cene a rozdiel v benefitoch.

Ako som však už spomenula, životné poistenie nemusí byť pre vás najlepším typom produktu, každý sme iný a máme rôzne potreby a záväzky.

Finančný agent môže posúdiť vašu situáciu a pomôže vás nasmerovať k produktu, ktorá má pre vás najväčší zmysel. V našom prípade vám ponúkneme ten najlepší možný produkt na trhu, ktorý bude šitý presne na vás.

To isté však nemôžem povedať o zamestnancoch poisťovne alebo banky.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Životné poistenie je produkt, ktorý s vami zostane mnoho rokov. Ak už poistenie máte niekoľko rokov, zvážte jeho aktualizáciu a analýzu.

Môže byť pre vás zmysluplné zaobstarať si ďaľšie poistenie (najmä, ak sa váš život v posledných rokoch zmenil), upraviť to pôvodné alebo nechať uplynúť platnosť starej poistky.

Mám poistenie od zamestnávateľa, čo s tým?

Ak máte poistenie prostredníctvom svojho zamestnávateľa, NEJDE o primerané poistenie. Väčšina takýchto poistení ponúkaných zamestnávateľmi pokryje 3-násobok vášho platu. Aj keď je to adekvátna suma, čo by sa stalo, keby ste odišli z firmy alebo boli prepustený? Zrazu by ste boli bez akejkoľvek formy životného poistenia.

Počas toho ako budete starnúť, poistenie sa stáva drahšie. V skutočnosti môže byť poistné pre 40-ročného oproti 35-ročnému takmer dvojnásobné. Nesnažte sa čakať s kúpou poistenia, pretože sa môže stať finančnou záťažou.

Rovnako ako väčšina vecí súvisiacich s oblasťou finančného plánovania, poistenie sa môže na prvý pohľad zdať komplikované. Nájdite si finančného sprostredkovateľa, ktorému dôverujete, a nebojte sa klásť otázky.

Pokiaľ nemáte kvalitné životné poistenie, vaša prípadná smrť, kritická choroba alebo invalidita môže výrazným spôsobom zmeniť  život po finančnej stránke k horšiemu vašej rodine, deťom, manželovi alebo manželke…

Poistenie sa však už nedá kúpiť, keď ho budete potrebovať.