Ako v súčasnosti korona ovplyvnila poistný trh, poistky a samotné životné poistenie? Zistíte to v tomto článku.

Ako Covid-19 vplýva na finančný trh?

V súčasnosti svet zachvátila pandémia vírusu s názvom SARS-CoV-2 ktorá spôsobuje ochorenie Covid-19. Keďže pracujeme na finančnom trhu, ktorý tiež, ako aj iné odvetvia, začal po vypuknutí pandémie robiť rôzne opatrenia. Začalo nám prichádzať čoraz viac otázok od klientov a tak sme sa rozhodli na najčastejšie z nich odpovedať.

Ako v súčasnosti korona ovplyvnila poistný trh?

V súčasnosti poistný trh dostáva zabrať, aj v pozitívnom, aj negatívnom zmysle. Ľudia, ktorí naozaj nemajú rezervy, a náklady im ostávajú rovnaké, sa snažia ušetriť na niektorých produktoch a teda ich rušia.

No existujú aj takí, ktorí si uvedomujú riziká, ktoré o pár mesiacov môžu nastať a práve naopak, zakladajú nové produkty.

Pretože, ak sa naozaj čísla nakazených týmto vírusom dostanú na nejakú hranicu, môže sa stať, že poisťovne jednoducho prestanú prijímať klientov, pretože by tým vstupovali do nesmierneho rizika, ak by poskytli krytie nejakému záujemcovi o poistenie, ktorý je už žiaľ nakazený vírusom.

Všeobecne však platí – ak je človek na PN-ke, alebo už prekonal nejaké ochorenie, alebo žiada o poistenie v čase, keď sa z ochorenia lieči, poisťovňa má právo ho neprijať do poistenia.

Covid-19 a životné poistenie. Čo so životnými poistkami?

Táto otázka je asi najčastejšia. Ak nejakú životnú poistku máte, dajte ju skontrolovať odborníkovi – ten by Vám mal vedieť povedať, čo všetko je v podmienkach danej poisťovne a teda – čo Vás chráni, a čo ohrozuje.

Ak v poistke máte pripoistenú PN-ku v prípade choroby, dajte si preveriť, či táto poisťovňa poskytuje krytie v čase pandémie, a rozhodne ju nerušte. Pretože, pre niektorých ľudí je často toto pripoistenie jedinou záchranou príjmu v čase, keď sú práceneschopní.

Ďalej rozhodne odporúčame skontrolovať, ako sa poisťovňa správa v prípade hospitalizácie klienta v prípade pandémie, či mu bude plniť v prípade, ak bude musieť byť z tohto dôvodu hospitalizovaný.

V neposlednom rade je tiež dobré zistiť, ako sa poisťovňa správa v prípade krytia smrti v prípade pandémie, pretože už boli medializované niektoré informácie o poisťovniach, že nekryjú smrť v čase pandémie a tak je množstvo klientov v ohrození.

Dá sa ešte poistiť pre prípad korony? Ktoré poisťovne to kryjú? A ktorú vybrať?

Ešte sa dá, otázne je ale, dokedy. Preto, ak uvažujete nad poistením, urobte tak čo najskôr. Čo sa týka poisťovní, ktoré kryjú riziká v prípade pandémie, je ich veľmi málo. Hoci v niektorých poisťovniach nie je pandémia priamo definovaná, existuje tam riziko resp. výluka, ktorá sa nazýva „porušenie všeobecného záujmu spoločnosti“. Do tohto rizika možno zakomponovať takmer všetko – nenosíte rúško a niekto Vás nakazil?

V prípade, ak budete žiadať od poisťovne plnenie, môže sa odvolať práve na túto výluku.

Čo sa týka odporúčaní na konkrétnu poisťovňu. My odporúčame klientom poisťovňu na základe faktov, čiže, poistných podmienok. Pretože sú to jediné, čo klienta chráni a zároveň ohrozuje. Odporúčame vybrať takú poisťovňu, ktorá má tých výluk v poistných podmienkach najmenej.

Ako zistím, že moja poistka nekryje pandémiu? A ako postupovať, ak moja poistka nekryje pandémiu?

Zistiť sa to dá veľmi jednoducho. My v súčasnosti vykonávame veľmi veľa auditov poistných zmlúv – ozývajú sa nám aj ľudia, ktorí nie sú klientami, aby zistili, čo v zmluvách majú. Takže ideálne zveriť zmluvy odborníkom a dať si preložiť všetko do ľudskej reči.
Táto služba je zo zákona zadarmo, čiže nikto si za to nemôže od Vás vypýtať peniaze.

Ak teda aj zistíme, že zmluva Vás v čase pandémie nechráni, navrhneme Vám riešenia a vy sa rozhodnete, čo je pre Vás ekonomicky prijateľné.

Pretože našim záujmom je hájiť a chrániť vaše záujmy a nie zaťažiť vaše peňaženky.

Pokojne nás oslovte, ak máte záujem zistiť, čo v zmluvách máte, alebo sa chcete niečo k zmluvám opýtať.