Na Slovensku sa väčšinou stretávame v našej brandži s pojmom finančný poradca. Kto je finančný poradca, sprostredkovateľ a agent a kto sa za nich môže považovať?

Kto je finančný poradca?

Finančný poradca je človek, ktorý má s Vami ako klientmi podpísanú zmluvu o finančnom poradenstve, a ktorému za jeho služby platíte priamo vy. Na základe svojich znalostí Vám poradca vyberie najvýhodnejšiu ponuku na trhu. Nedisponuje však žiadnym finančným portfóliom.
Finančný poradca zároveň nemôže byť sprostredkovateľom a licenciu mu udeľuje Národná banka Slovenska. Takýchto poradcov je na Slovensku len okolo 11. Čiže je málo pravdepodobné, že Vás takýto poradca osloví.

Kto je sprostredkovateľ?

Sprostredkovateľ má zmluvu priamo s finančnou inštitúciou. Tá ho platí za uzatvorené produkty, nie klient. Čím viac inštitúcií má sprostredkovateľ zazmluvnených, tým viac ponúk priamo šitých na mieru Vám ako klientovi môže odporučiť.

Čo teda služby finančného sprostredkovateľa zahŕňajú?

  • Odborná pomoc, informácie a odporúčania pri predložení nových ponúk, ako aj aktualizácia či ukončenie finančnej služby
  • Predkladanie ponúk na uzatvorenie zmluvy
  • Spolupráca pri správe zmluvy
  • Spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy
  • Vysvetlenie a orientovanie sa v aktuálnych zmluvách

Finančné sprostredkovanie vykonávajú finanční agenti. Tých je tiež niekoľko:

  1. Samostatný finančný agent – má zmluvy priamo s finančnými inštitúciami, môže mať zazmluvnené pokojne aj všetky inštitúcie na slovenskom trhu
  2. Viazaný finančný agent – môže mať zmluvu len s jednou finančnou inštitúciou v danom sektore – čiže len s jednou bankou, poisťovňou, …
  3. Podriadený finančný agent – spolupracuje pod samostatným finančným agentom, môže mať zmluvu v tom istom čase najviac s jedným samostatným finančným agentom

K 31.decembru 2018 bolo zaregistrovaných spolu 34 443 subjektov (finančných poradcov, SFA a PFA). Dohľad nad týmito činnosťami je regulovaný Zákonom Národnej rady SR č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Prečítať si ho môžete tu.

Kto je finančný agent?

Naše tímy fungujú ako podriadení finanční agenti. Tak isto nám udeľuje licenciu na vykonávanie finančného sprostredkovania NBS v konkrétnom sektore. Spolupracujeme so spoločnosťou BROKER SERVICE GROUP Slovakia a.s., ktorá pôsobí na slovenskom a ukrajinskom trhu ako samostatný finančný agent.

Pre Vás, klientov, sú všetky naše služby bezplatné, servisujeme celé vaše finančné portfólio, a to nové, a rovnako aj staré zmluvy, ktoré máte.