Poznáte to, keď sa už odhodláte k tomu životnému kroku a uzavriete si životné poistenie, tak samozrejme očakávate kvalitné krytie po celú dobu poistenia. Existuje ale poistenie do 100 rokov?

Štandardne agenti nastavujú poistnú dobu len na 15 alebo 20 rokov. Pýtate sa prečo? Pretože po uplynutí tejto doby budú mať šancu znova vám uzatvoriť nové poistenie.

Avšak, v tomto prípade existuje riziko, že ak vám poistenie skončí napríklad v 45-ke, nebude možné vás poistiť na rovnaké riziká, pretože počas trvania poistky môže dôjsť k rôznym poistným udalostiam, poistenie vám teda už možno vôbec neschvália a minimálne ho budete mať oveľa drahšie kvôli vyššiemu veku.

Uvediem príklad:
Predstavte si, že sa Lenka v 25. roku života rozhodne pre životné poistenie, s podmienkou krytia akejkoľvek smrti na sumu 135 000 EUR, pretože to je aktuálna výška jej záväzkov a keďže je rozumne zmýšľajúca, chce tak chrániť pred dlhom svoje (budúce) deti.

Zmluvu, samozrejme, doplní o rôzne ďalšie pripoistenia ako sú kritické choroby, invalidita, či napríklad drobné úrazy. Agent Lenke nastaví trvanie zmluvy na 20 rokov. Počas trvania zmluvy Lenka ochorie na kritickú chorobu, vyčerpá teda sumu určenú na kritické choroby, do skončenia zmluvy nemá ďalšie iné poistné udalosti.

V 45. roku života, po skončení „prvej“ životky, si ale povie, že stále chce byť poistená, rozhodne sa teda uzavrieť si nové poistenie. No žiaľ, po prekonaní kritickej choroby už ďalšie krytie na choroby nedostane, a ak bude chcieť kryť rovnakú sumu na smrť ako keď mala 25 rokov, bude to mať veľmi drahé.

To, že existuje poistenie do 100 rokov vie málokto…

Zmysel takého poistenia je, že ste do 100 rokov krytí na akúkoľvek smrť.

Oplatí sa poistenie do 100 rokov?

Opäť použijem príklad našej Lenky. V 25. roku života sa ako zdravá, mladá žena rozhodla založiť si životné poistenie a poistiť sa v prípade smrti na 135 000 EUR a doba trvania poistenia bude 100 rokov. Keďže poistenie má tzv. „otvorený koniec“ je možné poistku kedykoľvek počas jej trvania zrušiť.

V zmluve má aj iné pripoistenia, ktoré však postupne zaniknú (do 65. roku, v niektorých poisťovniach sú vybrané druhy pripoistení možné nastaviť do 80.tky).

Podstatou takejto poistky je, že klientovi neskončí v 65-ke, a potom sa už nebude môcť viac poistiť, ale trvá až do stého roku poisteného, pretože raz predsa poisťovňa plniť musí a tak, ak by naša Lenka zomrela napr v 85. roku života, zanechala by deťom/manželovi krásnych 135 000 EUR – čiže ju majú za čo pochovať a aj im niečo ostane na ďalší život.

Druhý príklad:
Náš klient si pred pár rokmi zobral hypotéku na 120 000 EUR. Veľmi ho zaujímalo poistenie svojej smrti, aby žena a deti nezdedili jeho dlhy, ak by sa čosi stalo (žena bola na materskej dovolenke a hypotéku by nezvládla platiť a prišli by teda o strechu nad hlavou).

Sprostredkovali sme mu poistenie akejkoľvek smrti do 100 rokov práve na spomínanú sumu 120 000. Celkovo za poistenie platí 40 eur, pričom 20 eur ide do poistenia, 20 eur do investovania.

Poistenie vyzerá nasledovne:

PoisteniePoistná sumaPoistnéZačiatok poisteniaKoniec poistenia
Investičné životné poistenie – poistná doba do 100 rokov veku120 000,00 EUR40,00 EUR23. 09. 201423. 09. 2087

Ak by teda klient zomrel napríklad vo veku 90 rokov, jeho žena alebo deti dostanú 120 000 EUR. A vôbec nezáleží na tom, že už bude mať hypotéku dávno splatenú.

Asi nemusím dodať, že je nám klient veľmi vďačný a to aj preto, lebo sa mu zhoršil zdravotný stav a už by sme mu takéto poistenie do 100 rokov v súčasnosti vybaviť nevedeli.

A čo vy? Do akého veku ste krytí? Zo štatistík vyplýva, že sa ľudia dožívajú čoraz viac rokov.

Čo budete robiť v prípade, že sa dožijete viac ako 65 rokov a viac už nebudete poistiteľný? Zdedia po vás vaše deti/blízki (okrem dlhov) niečo?