Prečo poisťovňa plní jednému, ale druhému nie? Aj keď majú poistené to isté, nie vždy môže byť výsledok plnenia rovnaký. Prečo je to tak?

Predstavte si situáciu, že sa jedná o jednu osobu, ktorá má uzatvorené životné poistenie v dvoch rôznych poisťovniach na Slovensku. Krytie má nastavené úplne rovnako v jednej, aj v druhej poisťovni.

Poistené má nasledovné:

PripoisteniePoistná suma
Kritické choroby20 000 €
Trvalé následky úrazu s progresiou300 000 €
Zlomeniny a popáleniny7 000 €
Nevyhnutné liečenie úrazu20 €/deň
Hospitalizácia50 €/deň
Chirurgický zákrok5 000 €
Oslobodenie od platenia poistnéhoáno

Poistenej osobe sa stane ľahký úraz na bicykli. Ošetrenie prebehne na chirurgickej ambulancii, s dobou liečenia 8 dní.
Od prvej poisťovne dostane poistné plnenie 360€, od druhej 0€.

Prečo poisťovňa plní jednému, ale druhému nie?

Rovnaký produkt – iné podmienky.

Vedeli ste, že napr. Pripoistenie nevyhnutného liečenia úrazu je v každej poisťovni rozdielne? Rozdiel pocítite najmä v dobe, odkedy poisťovňa začína rátať úraz ako poistnú udalosť. Táto doba liečenia sa pohybuje od 4, 6, 10, 15 dní. Čiže v našom prípade poisťovne ohodnotili úraz v dĺžke liečby na 8 dní, takže klient z prvej poisťovne plnenie dostane, pretože min.doba liečenia je tu 4 dni, avšak z druhej nedostane ani euro, pretože tam je minimálna doba liečby až 10 dní.

Dokonca v niektorých prípadoch sú „čakacie lehoty“ na akýkoľvek úraz alebo chorobu až 5 rokov!! V praxi to znamená, že klient nedostane žiadne plnenie prvých 5 rokov od uzatvorenia zmluvy.

Pritom klient môže mať poistené „ naoko “ to isté, v rovnakej výške poistnej sumy. Pod pojmom chirurgický zákrok taktiež nenájdete v 2 poisťovniach ten istý význam. V prvej sa jedná o akékoľvek ošetrenie na chirurgii, v druhej sa pod týmto pripoistením skrýva len operácia, alebo chirurgický zákrok na sále. Prvá plní, druhá nie.

V tomto príklade sa jednalo len o menšie odreniny.

Čo keď by ale klient dostal vážnu civilizačnú chorobu a rozhodol by sa absolvovať zákrok v Rakúsku alebo v Amerike?

Z prvej poisťovne by dostal plnenie z Hospitalizácie (za každý deň 50€ a od 10.dňa 75€/deň), z pripoistenia Kritických ochorení by mu už pri stanovení diagnózy poisťovňa vyplatila určitú časť z poistnej sumy. Z Chirurgického zákroku by po operácii dostal poistné plnenie podľa %.

Z druhej poisťovne nedostane vôbec nič. Ako je to možné?

V tomto prípade hrá rolu v plnení miesto mimo Slovenskej republiky. Mnohé poisťovne totiž klientovi nevyplatia vôbec nič, ak sa ochorenie či úraz stane alebo sa rieši mimo SR. V poistných podmienkach to je uvedené ako územná platnosť. V niektorých poisťovniach je táto územná platnosť v rámci celého sveta alebo je neobmedzená.

Ak by sa ale táto udalosť riešila v rámci Slovenskej republiky, výšky plnenia by mohli byť aj napriek tomu úplne rovnaké alebo veľmi podobné. Pripoistenie kritických ochorení sa však tiež nedá medzi poisťovňami porovnávať rovnakým metrom.

Rovnaký názov produktu, ale iné zmluvné podmienky

Kým v jednej poisťovni plnia časť sumy už pri diagnostikovaní prvých štádiách, či majú všetky ochorenia rozdelené do skupín (čiže sa poistná suma nevyčerpá po prvej diagnóze), v iných sa plnia až posledné štádiá, alebo po prvej prekonanej vážnej chorobe poistenie zanikne, či už s plnením alebo neplnením za toto pripoistenie.

Obrovský rozdiel je aj v prípade, ak má živiteľ rodiny poistený úver. Veľa poisťovní poistí klientovi v tomto prípade čisto len smrť (aj tu je rozdiel, ak táto poistná suma klesá – či sa jedná o lineárne klesajúcu = rovnakým dielom, poistná suma klesá oveľa rýchlejšie ako pri postupne klesajúcej poistnej sume o 2, o 4, či o 6%).

Čo ak tento klient dostane vážnu kritickú chorobu?

V niektorých poisťovniach sa tieto záväzky poisťujú v balíku, kde sú okrem smrti aj Kritické choroby, a/alebo Invalidita (čiastočná/trvalá). Cena za poistné s balíkom alebo bez balíka pripoistení pritom nemusí byť vôbec taká rozdielna.

Maličké písmenká – to sú tie ťahy, ktoré vedia poisťovne využiť práve proti klientovi, a práve v najťažších situáciách, ktoré človek v tej chvíli rieši. Môžete mať aj miliónové krytie, ak má raz poisťovňa vo svojich poistných podmienkach formulku – má to právo, že vám nemusí nikdy plniť, čierny Peter môže ostať v rukách práve vám.

Aké sú dôvody, pre ktoré ste si zabezpečili svoj príjem, svoju rodinu pred dlhom? Viete o výlukách, právach poisťovne neplniť, poznáte aj vy tie maličké písmenká vzadu v zmluve a viete, čo znamenajú?

Od toho sme tu my. Stačí ozvať sa nám a my vám vaše portfólio skontrolujeme a zrozumiteľne vysvetlíme, aké z podmienok máte v zmluvách nastavené, poprípade aké máte možnosti zmien na zmluve. To je totiž našou prioritou.

Náš klient má vždy možnosť vybrať si to najlepšie pre neho.