Stalo sa Vám niekedy, že ste mali uzavreté poistenie a poisťovňa Vám odmietla plniť, alebo ste počuli, že tá a tá poisťovňa je hrozná, lebo kamarát žiadne peniaze nedostal, keď mal poistnú udalosť? Bola „zlá“ poisťovňa alebo ste podpísali zlé poistné podmienky?. Dnes sa pozrieme na to, prečo poisťovne neplnia a či je zlá poisťovňa alebo zlé poistné podmienky.

Zlá poisťovňa alebo zlé poistné podmienky?

V prvom rade si treba uvedomiť, že na trhu neexistuje ideálna poisťovňa, ani produkt. Môžete mať zmluvu v tej najväčšej poisťovni, alebo aj v najznámejšej poisťovni, ani to Vám však nezaručuje, že Vám bude plniť. Pýtate sa prečo?

V prvom rade sa treba pozrieť na to, čo máte v zmluve poistené. Alebo inak povedané, čo všetko Vám poistenie kryje. Dôležité je to najmä z toho ohľadu, že na to, aby ste mohli od poisťovne žiadať plnenie v prípade konkrétnej poistnej udalosti, musíte mať túto skutočnosť poistenú. Uvediem príklad: Ak sa Vám stane nejaký úraz a vo svojej životnej poistke nemáte krytý úraz, určite plnenie nedostanete.

Druhým faktom je, že klient pri uzatváraní poistenia už trpel na danú udalosť – napríklad ak pred začiatkom poistenia už klient má diagnostikovanú nejakú civilizačnú chorobu, a tento fakt zamlčí poisťovni pri vstupe do poistenia, a bude si chcieť nárokovať peniaze za poistné plnenie z kritických chorôb, poisťovňa opätovne ako v predošlom prípade vydá zamietavé stanovisko, pretože sa jedná o poistný podvod (ak má prísť k plneniu, poisťovňa si vyžiada zdravotnú dokumentáciu od lekárov).

V ďalšom prípade sa jedná o výluky a obmedzenia v poistnom plnení, ktoré sú vždy uvedené vo všeobecných poistných podmienkach poisťovne. Často sa stretávame s tým, že ľudia k nám prichádzajú na audit poistných zmlúv a až my im podrobne ukážeme, čo ktoré obmedzenie v skutočnosti znamená a aká výluka bola uplatnená, keď klient žiadal o plnenie a nedostal ho.

A v neposlednom rade ide o nedostatočne alebo nesprávne vysvetlené poistné podmienky. Zmyslom nášho auditu poistných zmlúv je vysvetliť klientovi poistné podmienky – kedy je krytý a naopak, v ktorých situáciách krytý nie je.

Nie poisťovňa je zlá, treba pochopiť, že je to len inštitúcia, ktorá má právo neplniť. Dôležité je však poznať podmienky, kedy neplní! Pred podpisom zmluvy sa vždy uistite, že sú Vám jasné všetky poistné podmienky.