Mám klientku, ktorá je veľmi zodpovedný človek, a tak, ako sa zabezpečila pre život ona, zabezpečila aj dieťa.

Mám klientku, ktorá je veľmi zodpovedný človek, a tak, ako sa zabezpečila pre život ona, zabezpečila aj dieťa. Samozrejme, pani sprostredkovateľka jej neporovnávala produkty na základe podmienok, ale urobila jej zmluvy tak, aby využila klientka čo najviac produktov z ich portfólia.

Keď som dokončila audit, dohodli sme si stretnutie, kde som jej vysvetlila, čo v zmluve mala, za čo platí zbytočne a ukázala jej, čo môže mať za ešte lepších podmienok.
V prvom rade som jej položila otázku, prečo každá životka je v inej poisťovni?

Odpoveď klientky bola, že:
Pani povedala, že kvôli rozloženiu rizika.

A ja sa jej pýtam, a ukázala Vám k tomu aj poistné podmienky? Lebo každá z poisťovní ich má iné.

Povedala, že o tom netušila a že si myslela, že každá má rovnaké.

Ak má jedna poisťovňa v porovnaní s ostatnými lepšie poistné podmienky, je vhodná pre každého člena rodiny, bez ohľadu na to, či je to dieťa, otec, mama alebo babka. Nikto z nás by vedome nechcel tú s horšími podmienkami.

Ďalšou skutočnosťou, ktorá bola predmetom auditu, boli pripoistenia na detskej zmluve. Dokopy tam nebolo nič, čo by dieťaťu, napríklad pri úrazoch, pomohlo. Klientke som vysvetlila, čo môže mať v inej poisťovni za rovnakú cenu, a za oveľa lepších podmienok.

Položila mi jednoduchú otázku:
Vy kde ste boli pred dvoma rokmi? Malá bola dvakrát hospitalizovaná a na operácii ucha, to keby som vedela, čo všetko môžem žiadať a čo všetko možno u detí poistiť…

Zmluva klientky bola nastavená len do 65. roku života a boli tam veľmi nízke poistné sumy, nemala krytý úver a ako najdôležitejší parameter – poistné podmienky, ktoré boli opäť nevyhovujúce. Čo znamená, že ak by do 65. roku dostala nejaké choroby, už je pre poisťovňu pre ďalšie krytie riziková, možno až nepoistiteľná, alebo to bude mať veľmi drahé, kvôli veku.

Ako som to vyriešila?

Riešením bolo zrušenie týchto zmlúv, pretože, okrem toho, že mali podmienky nevyhovujúce pre klientov, mali tiež netransparentnú zložku investovania a tiež poplatky po celú dobu trvania zmluvy. Čiže sa nedalo zistiť, koľko už klientka sebe a dcérke „našetrila“ do budúcnosti.

Čo sa týka poplatkov počas celej doby – opäť nevýhodné pre klientku, lebo nikdy sa jej peniaze nezhodnotia tak, aby vybrala viac, ako tam dala – vždy si poisťovňa strhne poplatok.

Audit zmlúv je bezplatný, využite preto možnosť nechať si svoje zmluvy skontrolovať. Uistite sa, že naozaj idú peniaze tam, kam majú a že Vás poistka bude kryť v každej situácii a tiež, že majú čo najkratšie poplatky.