Takýto argument mi dala klientka, podnikateľka, ktorá prišla riešiť zabezpečenie úveru....

Takýto argument mi dala klientka, podnikateľka, ktorá prišla riešiť zabezpečenie úveru.

Opýtala som sa jej, či majú aj nejaké životné poistenie, na to som dostala odpoveď uvedenú vyššie. Keďže našim zámerom nie je rušiť zmluvy, ale vykonať audit a upokojiť klienta, že všetko, za čo platí má v poriadku a nastavené na aktuálnu životnú situáciu, neváhala a poslala mi teda na analýzu aj zmluvy celej rodiny.

Po analýze som prišla na to, že predošlý sprostredkovateľ, ktorý jej spravoval zmluvy, jej nikdy nepovedal, čo vlastne v zmluvách má, nikdy jej neukázal podmienky a vždy vybral to najlepšie z jednej poisťovne.

Zistila som, že sumu na smrť mala krytú na neuveriteľných 300 EUR! A aj to len do veku 75 rokov. To znamená, že ak by sa dožila viac ako 75 rokov a zomrela by, nedostala by od poisťovne nič.

Klientka po tomto argumente na mňa pozerala s otvorenými ústami, že ona bola v tom, že má krytú smrť na 20 000 EUR (čo bola čiastočná pravda – mala na túto sumu krytú smrť úrazom a, ak by zomrela pri dopravnej nehode tak suma by bola dvojnásobná, ALE, iba, ak by nehodu nezavinila).

Takto sme prešli všetky pripoistenia a vysvetlila som jej všetky podmienky.

Ďalším bodom bolo, že klientka bola v tom, že v zmluve má aj investičnú zložku a že sa jej po čase časť peňazí vráti naspäť, no opäť, aj toto bolo inak. Klientka mala uzavretú len čisto rizikovú zmluvu, a ako som sa dozvedela z jej rozprávania „každý rok k nej chodila pani poisťováčka a robila rôzne zmeny na zmluve“.

Ja som zistila, že zmluva, ktorú mala bola iba rok stará, takže to nebolo tak, že každý rok robila zmeny na zmluve, ALE, že každý rok-dva urobila novú zmluvu. Po tomto oboznámení sa s faktami sa na mňa len pozrela a povedala: „Dúfam, že to vykomunikujete za mňa, lebo ja tú pani už v živote nechcem vidieť.

Ako som to vyriešila?

Po tejto analýze som jej pripravila ponuky, porovnala a vysvetlila podmienky rôznych poisťovní a zvolili sme také produkty a nastavili všetko tak, aby to malo pre ňu v aktuálnej situácii zmysel.

Keď som sa dostala k zmluvám detí, povedala mi, že nie je spokojná, že už aj uvažovala, že to zruší, lebo len platí a nikdy nič neplnia. Vysvetlila som jej dôvody, čím to môže byť. Videla som, že v týchto zmluvách treba urobiť iba drobné úpravy, pretože poistné podmienky danej poisťovne sú najlepšie na trhu.

Potešila sa, lebo zmluvu sme nerušili, ani suma sa nezmenila, ale konečne mala v zmluvách všetko, čo bolo dôležité pre jej deti.

Neviete čítať v poistných zmluvách, alebo si už po rokoch od uzatvorenia nepamätáte, čo v zmluvách máte? Viete za akým účelom ste si ich uzatvárali a za čo platíte? Ak nie, nevadí, rada sa na to pozriem a vysvetlím Vám zmysel ľudskou rečou.