Viete, ako máte nastavené poistné krytie vo vašej zmluve? Aký bol váš prvotný motív na uzatvorenie vášho životného poistenia?

Viete, ako máte nastavené poistné krytie vo vašej zmluve? Aký bol váš prvotný motív na uzatvorenie vášho životného poistenia?

Klient, mladý muž pracujúci v oblasti IT, mal uzatvorené životné poistenie, o ktorom bol presvedčený, že je nastavené správne. Ako dôvod uzatvorenia tejto zmluvy uviedol okrem vážnych nepredvídaných udalostí aj ochranu jeho príjmu. Keďže je väčšinu dňa za počítačom, najdôležitejšou časťou tela boli jeho ruky. Bál sa, že by mu úraz rúk znemožňoval ďalej pracovať, a práve toto mali byť hlavné pripoistenia na jeho poistnej zmluve.

Priamo v poisťovni mu pri uzatváraní tvrdili, že je krytý na akýkoľvek úraz, ktorý sa mu stane – aj na úraz rúk.

Počas nášho spoločného stretnutia sme si s klientom túto jeho zmluvu podrobne pozreli. Priamo sa vždy pýtam a ukazujem klientom, kde v ich zmluve nájdu konkrétne pripoistenia. V tejto zmluve sme však žiadne pripoistenia ako napríklad Zlomeniny a popáleniny, Chirurgický zákrok či Hospitalizáciu nenašli.

Úrazové pripoistenia v tomto produkte však klient mal. „Zabudli“ mu však povedať, že sa mu úraz musí stať buď s trvalými následkami, alebo musí pri úraze zomrieť. Klient si platil za Smrť následkom úrazu a Trvalé následky úrazu. Nič viac vo svojej zmluve kryté nemal.

Naše riešenie

My klientom ukazujeme priamo v poistných zmluvách, čo majú kryté, aké sú tam podmienky a kedy a aká situácia sa na dané pripoistenie vzťahuje. Náš klient vie, začo platí. Vie, čo má poistené.

Po každej analýze si s každým klientom prechádzam návrhy, ktoré korešpondujú s jeho aktuálnou životnou úrovňou a finančnou situáciou. Ideálny variant mu ukazuje, akoby malo vyzerať jeho poistné krytie, aby bol ochránený jeho príjem na 100%, zároveň aby bola jeho rodina ochránená pred dlhom, a aby si tvoril dlhodobý kapitál. Každý klient má vytvorený variant šitý na mieru.