Viete, čo máte poistené. No poznáte aj tie malé písmenká vo všeobecných poistných podmienkach? Viete, kedy majú právo poisťovne neplniť?

Viete, čo máte poistené. No poznáte aj tie malé písmenká vo všeobecných poistných podmienkach, ktoré hovoria, kedy vám poisťovňa za vaše poistenie nemusí plniť vôbec nič?

Klient bol poistený dlhé roky v poisťovni, celý život sa venuje stolárčine. Krytie v tejto poistnej zmluve mal nastavené v slušných výškach. Stalo sa však to, čo nikto nechcel. Dostal mozgovú príhodu. Chvalabohu, po niekoľkých mesiacoch sa vedel vrátiť späť do bežného života, aj keď jeho zdravotný stav nebol už nikdy ideálny.

Prišiel do poisťovne kam priniesol veľké množstvo lekárskych správ a požiadal poisťovňu o poistné plnenie. Poisťovňa plnenie zamietla pretože sa jeho diagnóza nenachádzala v tabuľkách pre ich Kritické choroby. A práve z tohto pripoistenia mu mala byť vyplatená najvyššia čiastka.

Odpoveď od poisťovne, prečo klientovi neplnili z poistenia kritických chorôb bola:
„Diagnóza nebola kritická choroba.“
(
Áno, názov diagnózy sa minimálne líšil od názvu v tabuľke, ktorý mala poisťovňa uvedený v Osobitných poistných podmienkach.)

„Takže som aj naďalej krytý na Kritické choroby?“ – pýtal sa ďalej v liste klient.

Odpoveď od poisťovne:
„Nie, na kritické choroby už nie ste poistiteľný, pretože už ste kritickú chorobu prekonali.

Agentka navyše klienta poškodila ešte tým, že mu miesto zrušenia daného pripoistenia na jeho zmluve zrušila celú zmluvu. Uzatvorila mu novú, presne takú istú, len bez pripoistenia kritických chorôb. (To znamená, že aj to, čo mal ešte kryté v starej zmluve, mu v novej zmluve neplatí, pretože zo zdravotného hľadiska bol od poistnej udalosti 100% nepoistiteľný a uzatvorením tejto novej zmluve porušil ďalšie náležitosti, ako napr. zamlčanie zdravotného stavu).

Napriek tomu, že novú zmluvu platil skoro 3 roky, peniaze mu po zrušení tejto nezmyselnej poistky poisťovňa nevrátila. A čokoľvek by sa mu počas týchto 3 rokov stalo, nikdy by mu nebolo plnené.

Niektoré poisťovne majú presné tabuľkové plnenia, čiže ak sa vám diagnóza trafí do tabuľky, plnia. Ak nie, tak nemusia. Máme tu však aj také poisťovne, ktoré síce majú tabuľky, ale majú aj tzv. pripodobovanie. To znamená, že ak sa vám aj vaša diagnóza netrafí do tabuľky v podmienkach, poisťovňa ju pripodobí k najbližšej podobnej a plní vždy. Klientom ponúkame na výber z každej jednej poisťovne, každá má svoje „muchy“. Sme ale toho názoru, že klient si najlepšie vyberie, ak ich bude poznať.

Naše riešenie?

Aj v tomto prípade vieme podať pomocnú ruku. Napriek tomu, že sme poistnú zmluvu neuzatvárali, postup poisťovne sme konzultovali s našich právnikom. Ten klientovi pomohol napísať list s odvolaním ako aj s ďalším postupom.

Viete aké poistné podmienky má vaša poistná zmluva? Viete kedy vám poisťovňa môže, ale nemusí nikdy plniť? Čo by mala podľa vás spĺňať kvalitná poistná zmluva? Kontrola vašej poistnej zmluvy vás nič nestojí a naopak, nevedomosť vás môže stáť veľmi veľa.

Kontaktujte ma a presvedčte sa, že máte svoje zmluvy v najlepšom poriadku. To je to najmenej, čo pre vás môžem urobiť.