Viete aký je rozdiel medzi výnimkou a výlukou? Na čo máte právo vy a na čo poisťovňa?

Viete aký je rozdiel medzi výnimkou a výlukou? Na čo máte právo vy a na čo poisťovňa?

Klient mal dobrú životnú poistku, uzatváranú cez sprostredkovateľa. Po 10 rokoch si nárokoval plnenie z ochorenia, ktoré mu už jedenkrát z poisťovne plnili. Aktuálne poistné plnenie mu však bolo zamietnuté.

Klient bol nahnevaný, prečo mu raz plnia a raz nie, obzvlášť keď sa jednalo o kvalitnú poisťovňu. Z odôvodnenia poisťovne sme zistili, že klient už pri podpise zmluvy dostal na toto ochorenie výnimku, pretože už vtedy tento zdravotný problém riešil. Na túto skutočnosť si nepamätal, a nebola mu ani oznámená sprostredkovateľom.

Pri uzatváraní životného poistenia vždy berte do úvahy, že ak sa váš zdravotný stav počas života akokoľvek zhoršil, od okamihu podpísania zmluvy nie ste na tieto veci krytí pokiaľ. Poisťovňa vám môže, ale aj nemusí do zmluvy uviesť túto výnimku, na ktorú sa poistenie nevzťahuje, ale pri poistnej udalosti to berie do úvahy každá jedna na trhu.

V tomto prípade urobila poisťovňa voči klientovi ústupok, nemusela mu plniť ani prvýkrát. Napriek tejto výnimke mu peniaze vyplatila.

Ako sme to vyriešili?

V rámci našich prvých stretnutí sa vám snažíme jednoducho a zrozumiteľne podať všetky potrebné informácie, ktoré máte v aktuálnych zmluvách. Aby ste vedeli za čo platíte, kedy vám bude a kedy naopak nemusí byť z poistného krytia plnené. Všetko v prehľadnej tabuľke, ktorú máte kedykoľvek k dispozícii.

Môže sa stať, že si po rokoch nepamätáte, čo v poistnej zmluve máte nastavené, na čo všetko sa krytie vzťahuje a za čo vlastne platíte. S našimi klientmi som pri každom ich rozhodnutí, vedia všetky plusy aj mínusy svojich nových, ako aj aktuálnych zmlúv.