Keď som začínal podnikať, prirodzene, najprv ma zaujímali zmluvy, ktoré sme mali doma...

Keď som začínal podnikať, prirodzene, najprv ma zaujímali zmluvy, ktoré sme mali doma. Najlepšie som sa na tom naučil, lebo som na vlastné oči videl, ako ktorá zmluva vyzerá. Predsa len, každá inštitúcia má svoj štýl písania a tvorby ponúk či zmlúv.

Keďže som doma bol „správcom portfólia“, vždy, keď prišiel nejaký výpis alebo papier či faktúra, študoval som ho a neskôr upratal do šanóna.

Až raz, prišlo domov niečo, čo nikdy predtým. Výpis o pôžičke z poisťovne.

Pýtal som sa mamy:
Mami, my máme nejakú pôžičku?“ na čo mama odpovedala: „Samozrejme, že nie, už sme dávno všetko splatili.“ A ja že: „No, ale tu píšu, že voči nám evidujú pôžičku a že úroky predstavujú dlh niekoľko tisíc eur.

V tej chvíli, ako som to dopovedal, som si myslel, že mama dostane infarkt. Začal som teda zmluvu analyzovať podrobnejšie a zistil som, že rodičia mali klasickú životnú poistku, z ktorej mohli po čase nejaké peniaze vybrať a o to menej by dostali na konci splatnosti zmluvy.

Čo bolo však zarážajúce, že sprostredkovateľka, ktorá sa im predtým starala o zmluvy, tento výber peňazí nezaevidovala ako výber, ale ako pôžičku voči poisťovni. A na konci splatnosti zmluvy by moji rodičia nedostali nič, a ešte by museli doplácať poisťovni dlh.

Ako to dopadlo?

Výsledkom bolo, že sme zmluvy zrušili, pretože, ak by sme ich nechali do konca, dlh voči poisťovni by narastal. Hoci väčšina nainvestovaných peňazí splatila niekoľko tisícový dlh voči poisťovni, dostali rodičia aspoň malú čiastku späť.

Preto, ak Vám domov príde list, ktorý nie je pravidelná pošta ako faktúra či výpis, obráťte sa s dôverou na mňa, rád Vám to preložím do zrozumiteľnej reči a vy tak predídete problémom, ktoré by Vás mohli neskôr stáť pekný balík peňazí.