Havarijné poistenie motorového vozidla (KASKO) uzatvára poistník pre prípad havárie (náraz na akúkoľvek prekážku alebo stret s iným účastníkom cestnej premávky), krádeže, lúpeže, vandalizmu a následkom živelných udalostí.

K základnému poisteniu si klient môže pripoistiť batožinu, úraz prepravovaných osôb, náhradné vozidlo, poistenie čelného skla a asistenčné služby.

Na čo sa vzťahuje havarijné poistenie KASKO ?

Motorové vozidlá poisťovne štandardne poisťujú na novú hodnotu (podľa nadobúdajúcej faktúry alebo ocenenia), vozidlo je možné poistiť aj na časovú hodnotu (zostatková cena, kde je zohľadnený vek a opotrebenie vozidla).

Havarijné poistenie môže byť bonusové (bonus za bezškodový priebeh poistenia, o ktorý v prípade poistných udalostí prichádza) alebo nebonusové (fixné poistné počas celej doby poistenia), so spoluúčasťou, alebo bez nej, podľa rozhodnutia klienta.

Druhy Kasko poistenia

Havarijné poistenie Kasko sa používa ako poistná ochrana dopravných prostriedkov:

  • Kasko cestného motorového alebo prípojného vozidla
  • Kasko pojazdného pracovného stroja – pripoistenie k strojnému poisteniu (traktory, žeriavy, bagre, kombajny, …)
  • Kasko lietadla (lietadlá, vrtuľníky, lietajúce športové zariadenia, …)
  • Kasko plavidla (lode, člny, hausbóty, …)