Viete, aký je rozdiel medzi hnuteľným a nehnuteľným majetkom? Ochráňte svoj rodinný dom alebo byt pred živlami či vandalizmom.

Zjednodušene povedané do hnuteľného majetku spadá všetko, čo vypadne z domu alebo bytu, keď ho otočíte hore nohami.

Naopak, nehnuteľný majetok je ten, s ktorým neviete hnúť, to znamená, že je pripevnený k základom, k pôde a je zapísaný v katastri podľa presnej špecifikácie: sklady, výroba, rodinný dom a pod.

Na čo sa vzťahuje poistenie nehnuteľnosti ?

Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára pre zabezpečenie poistenej nehnuteľnosti, v prípade rôznych poistných udalostí ako napríklad proti:

 • vandalizmu
 • vlámaniu či znehodnoteniu alebo poškodeniu stavby
 • požiarom
 • úderom blesku
 • povodňami
 • víchricou a pod.

Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára spravidla pre:

 • byty, bytové domy
 • rodinné domy (vrátane vedľajších objektov ako napr. plot, garáž a pod.)
 • rekreačné objekty (napr. chaty a pod.)
 • objekty vo výstavbe
 • nebytové priestory

Poistenie nehnuteľnosti pokrýva všetky dôležité riziká, ktoré chránia hodnotu vášho domu alebo bytu, napr. škody spôsobené požiarom, víchricou, katastrofickou škodou alebo vodou z vodovodu.