Starobné dôchodkové sporenie (Druhý pilier) je jednou z možností, ako sa aspoň čiastočne zabezpečiť pred neistotou budúcich dôchodkov.

Starobné dôchodkové sporenie predstavuje tzv. II. pilier dôchodkového systému, prostredníctvom ktorého si zamestnanec odvádza 5% z hrubej mzdy odvádza na svoj vlastný dôchodkový účet, ktorý mu spravuje a zhodnocuje dôchodková správcovská spoločnosť.

Zvyšných 13% z odvodov zostáva v Sociálnej poisťovni v systéme I. piliera dôchodkového systému. V súčasnosti si do II.piliera šetrí približne polovica pracujúcich ľudí na Slovensku.

Starobné dôchodkové sporenie (II.pilier) – výhody

Výhodou starobného dôchodkového sporenia je, že klient vie koľko má priebežne na dôchodok nasporené, úspory sa mu zároveň zhodnocujú (podľa miery konzervatívnosti/rizikovosti fondu, ktorý si vyberie) a majetok na dôchodkovom účte je jeho výlučným vlastníctvom a teda sa aj dedí.

Príspevková sadzba sa do II.piliera každý  rok zvyšuje o 0,25 % až do roku 2024, kedy dosiahne 6 % vymeriavacieho základu.

  • Úspory v 2. pilieri sú súkromným majetkom sporiteľa.
  • Druhý pilier podlieha dedeniu – pri určení konkrétnej oprávnenej osoby netreba čakať na výsledky dedičského konania, určená osoba sa jednoduchšie dostane k majetku zosnulého sporiteľa.
  • Sporenie v II. pilieri neznamená odchod zo štátneho piliera – dôchodok je vyplácaný z dvoch zdrojov.
  • Sporiteľ si môže sám riadiť svoju investičnú stratégiu, a tak ovplyvňovať výšku dôchodku.
  • Na činnosť DSS (Dôchodková správcovská spoločnosť) dohliada Národná banka Slovenska.
  • Úspory v 2. pilieri sa zhodnocujú – z dlhodobého hľadiska môžete očakávať vyšší dôchodok.
  • Poplatky za správu sú jedny z najnižších na svete.
  • Bezpečnosť sporenia v 2. pilieri je posilnená zákonnou ochranou pred možnými poklesmi na finančných trhoch.

Nespoliehajte sa iba na sociálnu poisťovňu

Budúce zmeny štátneho dôchodku sa vašich vlastných peňazí netýkajú. Jednopilierový systém môže dobre fungovať iba vtedy, ak je pracujúcich oveľa viac ako dôchodcov, a toto už o pár rokov platiť nebude.

Demografický vývoj je neúprosný a sporenie na dôchodok sa stáva nevyhnutnosťou. V jednopilierovom systéme (sociálna poisťovňa) sa musí človek spoliehať len na zákonom určenú valorizáciu dôchodkov.