Úverová asistencia je jedinečný typ produktu, ktorý slúži na krytie troch základných rizík – smrť, invalidita (čiastočná aj úplná) a kritické choroby.

Máte hypotéku, leasing, stavebný úver či akékoľvek iné záväzky?

Ponúkame vám oporu v ťažkých životných situáciách, ktoré môžu ohroziť splácanie vašich dlhov.

Na čo slúži poistenie úverovej asistencie?

Úverová asistencia vám zabezpečí vyplatenie zostatku dlhov vhodnou kombináciou krytia najzávažnejších rizík pre dlžníka ako aj spoludlžníka:

  • úmrtie
  • kritické choroby
  • invalidita

Výhodou úverovej asistencie je, že nie je viazaná na konkrétny úver/záväzok, ale možno ňou pokryť všetky záväzky v rodine.
Úverovú asistenciu využijete pri neschopnosti splácať záväzky z vážnych zdravotných dôvodov, či už následkom choroby alebo úrazu.

Oplatí sa úverová asistencia?

Predstavte si situáciu: Rodina – muž ako hlavný živiteľ v rodine, žena na materskej a malé dieťa. Okrem príjmu má rodina aj záväzky v podobe hypotéky a spotrebného úveru spolu vo výške 100 000 EUR. Čo sa stane s rodinou, ak živiteľ rodiny (muž) zomrie/dostane kritickú chorobu či ostane invalidný?

Často sú takéto situácie pre rodinu likvidačné. Ak nastane kritická choroba, je potrebné ju liečiť. V prípade, ak rodina nemá potrebné prostriedky na liečbu, je to náročné. To isté aj v prípade invalidity, kedy je potrebné uspôsobiť dom pre pohyb človeka často na invalidnom vozíku. A čo v prípade tej najhoršej udalosti – smrti? Okrem emočnej strany dochádza vo všetkých troch prípadoch aj k strate príjmu.

Práve úverová asistencia je nástroj, ktorý môže pomôcť v takýchto prípadoch. Pretože ktorákoľvek udalosť nastane ako prvá, rodine sa vyplatí aktuálna výška krytia a môže si ňou v prípade potreby splatiť svoje záväzky, či použiť na liečenie choroby alebo prestavby príbytku.