Životné poistenie je dobrovoľné poistenie, ktoré slúži ako finančné zabezpečenie pri neočakávaných udalostiach, ako napríklad smrť, invalidita, kritická choroba, práceneschopnosť, úraz či napríklad krytie úveru.

Ako funguje životné poistenie?

Ak toto poistenie obsahuje investičnú zložku, hovoríme o investičnom životnom poistení, kde sa počas trvania zmluvy finančné prostriedky zhodnocujú.

Čiže životná poistka v podstate spĺňa dva aspekty – kryje príjem v prípade neočakávaných udalostí a/alebo aj v prípade, že sa nič nestane, dostane klient zhodnotené svoje peniaze (po dodržaní podmienok).

Poistenie bez investičnej zložky nazývame rizikové životné poistenie. A teda v preklade, klient platí čisto len za krytie rizík, bez možnosti zhodnocovania finančných prostriedkov.

Životné poistenie

Z pohľadu životných poisťovní patrí medzi najviac ziskové produkty. Väčšinou to zapríčiňujú poistenci sami, neznalosťou poistných podmienok, výnimiek alebo predčasného zrušenia zmluvy. V takýchto prípadoch môže poistená osoba stratiť časť alebo celú výšku poistnej sumy.

Prečo uzatvoriť poistenie?

Toto poistenie je finančné zabezpečenie vhodné pre každého človeka, ktorý pracuje alebo má príjem a má záväzky voči svojej rodine alebo spláca pôžičky, prípadne si chce zhodnotiť peniaze.

  • Poistenie rizík pre celú rodinu
  • Finančné zabezpečenie pozostalých v prípade úmrtia živiteľa rodiny
  • Pomôže vám zaistiť krytie hypotéky či úveru v prípade závažných situácií
  • Zaistí vám finančnú rezervu po ukončení aktívnej pracovnej činnosti

Nenechajte nič na náhodu a zabezpečte seba a svojich blízkych pre prípad neočakávaných udalostí. Životné poistenie môže poskytnúť finančné zabezpečenie vám a vašim blízkym, keď to budete najviac potrebovať.

Môžete ho uzavrieť ako individuálne poistenie alebo poistenie pre dieťa, rodinu či poistenie k hypotéke alebo úveru.